Návštěvní řád van

 • Adresa: Dům občanských aktivit, ul. koupelní, Hodonín.
 • Provozní doba: Každý všední den.
 • Zahájení činnosti: Říjen 2004.
 • Návštěvnost: Každému dítěti je určena jedna vana.
 • Teplota vody: 30 - 36°C.
 • Teplota vzduchu: 24 - 30°C.
 • Doba pobytu ve vodě: maximálně 15 minut podle stavu dítěte.
 • Vedlejší místnosti: k dispozici je čekárna, prostor na svlečení a oblečení dítěte, WC, prostor pro kočárky.
 • Způsob desinfekce: Po každém dítěti se voda vypouští, po čtvrtém dítěti se vana desinfikuje. Vany se budou řádně desinfikovat dle metodiky pro plavání kojenců. Prostory kolem vany před zahájením první lekce budou důkladně vyčištěny a desinfikovány.
 • Pomůcky: Při výuce se používají pomůcky nepoškozené, dobře omyvatelné, do kterých se nedostane voda. Všechny používané pomůcky budou desinfikovány schválenými desinfekčními prostředky.
 • Vyhláška 135/2004 stanoví podmínky pro organizování veřejných kurzů plavání kojenců a batolat.
 • Předmětem kurzů není výuka plavání, ale hra ve vodě a zvládnutí základních plaveckých dovedností nenásilnou formou.
 • Minimální věk dítěte jsou 3 měsíce.
 • Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti a rodiče.
 • Před zahájením kurzů podepíše rodič prohlášení, že účast na kurzu konzultoval s ošetřujícím lékařem dítěte a byla jím schválena.
 • Kurzy jsou vedeny instruktorkou, která vlastní zdravotní průkaz a rekvalifikační kurz.
 • Při znečištění vody je lekce přerušena až do odstranění závady. O pokračování rozhodne instruktorka.
 • Rodiče musí používat protiskluzové pomůcky ve všech prostorách.
 • Při každé lekci budou k dispozici papírové kapesníčky na odstraňování hlenu a buničité čtverečky pro sušení uší.
 • Po skončení lekce se dítě řádně umyje a osuší.
 • Před odchodem z budovy je třeba dítě aklimatizovat na venkovní prostředí.
 • V hale je vyhrazeno místo pro kočárky.