Návštěvní řád bazénu

 • Kurzy se řídí vyhláškou č. 135/2004, která stanoví podmínky pro organizování veřejných kurzů plavání kojenců a batolat.
 • Předmětem kurzů není výuka plavání, ale hra ve vodě a zvládnutí základních plaveckých dovedností nenásilnou formou.
 • Před zahájením kurzů podepíše rodič prohlášení, že si u sebe (doprovázející osoby) ani u dítěte není vědom žádné choroby, která by ohrozila ostatní účastníky kurzu. V průběhu kurzu tuto skutečnost neprodleně oznámí instruktorce.
 • Kurzy jsou vedeny instruktorkou.
 • Pro rodiče budou v průběhu kurzu k dispozici tyto prostory: vnitřní prostor pro kočárky ve vestibulu budovy bazénu, šatny, sprchy, sušárna, WC, prostor pro odpočinek a aklimatizaci.
 • Teplota vody: 28 - 30°C.
 • Teplota vzduchu: 28 - 31°C.
 • Doba pobytu ve vodě: maximálně 30 minut; jeví-li dítě známky prochlazení, opustí bazén dříve.
 • Hloubka bazénu: malý max. 80 cm, velký od 150 cm.
 • Počet osob v bazénu je úměrný velikosti bazénu. Bazén je vždy vyhrazen pouze účastníkům kurzu.
 • Při znečištění vody dítětem (stolice, zvratky, hlen, krev atd.), stejně jako při jakémkoli jiném viditelném znečištění vody, bude provoz okamžitě přerušen až do odstranění závady. O pokračování lekce rozhodne instruktorka.
 • Kvalita vody před a během lekcí bude odpovídat vyhlášce č. 135/2004 přílohy č. 4 a o výsledcích se povedou písemné záznamy. Toto zajišťuje provozovatel bazénu.
 • Používané hračky a pomůcky jsou dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí.
 • Všechny používané pomůcky jsou před zahájením každé lekce řádně dezinfikovány schválenými dezinfekčními prostředky a následně opláchnuty vodou.
 • Používané pomůcky respektují věk a dovednosti dítěte.
 • Pomůcky jsou po skončení lekce důkladně očištěny, vysušeny a uloženy na vyhrazeném suchém a větraném místě.
 • Každé dítě musí používat vlastní plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 • Šatny jsou vybaveny omyvatelnými podložkami, určenými k přebalování dětí.
 • Ve všech prostorách jsou k dispozici nočníky, které se pravidelně dezinfikují v prostorách toalet.
 • Při každé lekci jsou k dispozici papírové kapesníčky na odstraňování hlenu.
 • V šatnách jsou vatové tyčínky pro sušení uší.
 • V šatnách jsou k dispozici odpadkové koše na pleny.
 • Rodiče si své věci zanechají ve skříňce.
 • Před zahájením lekce se dítě preventivně vymočí.
 • Před vstupem do bazénu a po použití WC se každý účastník osprchuje, důkladně umyje mýdlem a vypere si plavky.
 • Rodiče a děti, kteří se budou v průběhu lekce potápět si musí umýt vlasy.
 • Lekce se mohou účastnit pouze zdraví rodiče a děti.
 • Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými nebo kožními a přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem alkoholu a návykových látek.
 • Rodiče mají povinnost používat protiskluzové pomůcky ve všech prostorách bazénu.
 • Rodiče odpovídají za své děti a zdržují se pouze v prostorách jím určených.
 • Při lekcích dodržují pokyny instruktorky a zhodnotí své schopnosti a schopnosti svého dítěte.
 • Po skončení lekce se dítě řádně umyje a osuší.
 • Před odchodem z budovy je třeba dítě aklimatizovat na venkovní prostředí.