Právní podmínky


Budoucí maminky

Organizátorka se zavazuje

 • k zajištění odborného vedení plavání v těhotenství jednou týdně ve stanoveném termínu,
 • k době trvání jedné lekce v délce 30 minut,
 • k zahájení dne .......... a absolvování počtu lekcí podle druhu zakoupené permanentky,
 • k zajištění pomůcek pro plavání.

Organizátorka si vyhrazuje právo

 • z provozních důvodů změnit dobu konání lekce,
 • platnost permanentky je časově omezena, její nevyužitá část se neproplácí ani jinak nevrací.

Účastník kurzu se zavazuje

 • účastník kurzu přijíždí do střediska samostatně ve stanovenou dobu, doprava není zahrnuta v ceně,
 • účastník dochází do lekce na základě zakoupení permanentky,
 • že si není vědoma u sebe žádné choroby, která by ohrozila objednatele, nebo ostatní účastníky kurzu, případnou změnu zdravotního stavu okamžitě oznámit instruktorce,
 • že oznámí výskyt plísňových obtíží instruktorce a nebude vstupovat do bazénu, ekzém není přenosný, proto není překážkou ke vstupu do bazénu,
 • dodržovat provozní řád bazénu, při porušení může být vyloučen bez náhrady,
 • že se zúčastňuje kurzu cvičení v těhotenství dobrovolně a na svoji výlučnou zodpovědnost, své cvičení přizpůsobuje svým dovednostem a schopnostem,

Plavání doma

Organizátorka se zavazuje

 • k vedení kurzu plavání instruktorkou jednou týdně ve stanoveném termínu,
 • k době trvání jedné lekce v délce max. 30 minut podle chování dítěte,
 • k zahájení kurzu dne .......... a počtu .......... absolvovaných lekcí,
 • k zajištění pomůcek pro plavání dětí.

Organizátorka si vyhrazuje právo

 • zaplatit finanční částku .......... Kč a to při podpisu smlouvy.

Bazén

Organizátorka se zavazuje

 • k zajištění odborného vedení kurzu plavání jednou týdně ve stanoveném termínu,
 • k době trvání jedné lekce v délce 30 minut,
 • k zajištění pomůcek pro plavání dětí,
 • organizátorka si vyhrazuje z provozních důvodů právo změny doby konání lekce,
 • organizátorka si dále vyhrazuje právo v případě porušení provozního řádu účastníkem kurzu k jeho vyloučení z kurzu bez nároku na finanční náhradu,
 • kurzovné je nevratné, v případě absence lze tři lekce nahradit v náhradním termínu. Náhrady lze uplatnit jen v daném kurzu, nelze je převádět do dalšího kurzu.
 • V ceně kurzovného má vstup na bazén dítě účastnící se lekce a jeho rodiče. V případě účasti jiné osoby se za tuto osobu bude vybírat vstupné.

Organizátorka si vyhrazuje právo

 • účastník kurzu přijíždí do střediska samostatně ve stanovenou dobu, doprava není zahrnuta v ceně,
 • účastník dochází do lekce na základě zaplacení kurzovného,
 • že si není vědom u dítěte ani u doprovázející osoby žádné choroby, která by ohrozila ostatní účastníky kurzu, případnou změnu zdravotního stavu okamžitě oznámit instruktorce,
 • že oznámí výskyt plísňových obtíží instruktorce a nebude vstupovat do bazénu, ekzém není přenosný, proto není překážkou ke vstupu do bazénu
 • při odchodu z budovy nechá dítě aklimatizovat na venkovní prostředí,
 • dodržovat všechny hygienické zásady dle provozního řádu.

Podmínky o jednotlivých kurzech

 • Organizátorka se zavazuje k zahájení kurzu dne .......... a ukončení .......... pokud není stanoveno dohodou jinak a absolvování .......... lekcí, objednavatel se zavazuje zaplatit finanční částku .......... Kč, která byla zaplacena dne ..........

Vodní aerobik

Organizátorka se zavazuje

 • k zajištění odborného vedení vodního aerobiku jednou týdně ve stanoveném termínu,
 • k době trvání jedné lekce v délce 45 minut,
 • k zajištění pomůcek pro plavání,
 • organizátorka si z provozních důvodů vyhrazuje právo změny doby konání lekce,
 • platnost permanentky je časově omezena, její nevyužitá část se neproplácí ani jinak nevrací.

Organizátorka si vyhrazuje právo

 • účastník kurzu přijíždí do střediska samostatně ve stanovenou dobu, doprava není zahrnuta v ceně,
 • účastník dochází do lekce na základě zakoupení permanentky nebo vstupenky, vstupenka je platná pouze v den vydání a to na jednu lekci cvičení,
 • držitelé permanentek mají při vstupu přednost, a však maximálně do kapacity bazénu,
 • cvičení dětí do 15 let je umožněno jen v doprovodu osob starších 18 let,
 • že si není vědom u sebe žádné choroby, která by ohrozila objednavatele, nebo ostatní účastníky lekce, případnou změnu zdravotního stavu okamžitě oznámit instruktorce,
 • že oznámí výskyt plísňových obtíží instruktorce a nebude vstupovat do bazénu, ekzém není přenosný, proto není překážkou ke vstupu do bazénu,
 • dodržovat provozní řád bazénu, všeobecným podmínkám cvičení vodního aerobiku a pokynů instruktorky, při porušení může být vyloučen bez náhrady,
 • účastníkům cvičení jsou pomůcky ke cvičení zapůjčeny, s pomůckami je třeba zacházet ohleduplně a podle pokynů cvičitele, pomůcky ke cvičení neplní funkci záchranných prostředků,
 • že se zúčastňuje lekce vodního aerobiku dobrovolně a na svoji zodpovědnost, své cvičení přizpůsobuje svým dovednostem, schopnostem a svému zdravotnímu stavu.