O plavání


Budoucí maminky

Cvičení v těhotenství je všeobecně velmi prospěšné pro zvýšení kondice budoucí rodičky. Cvičení musí být nenamáhavé a lehké, což v každém směru splňuje cvičení ve vodě. Cvičení ve vodě je zaměřeno na:

 • posilování určitých svalových skupin,
 • uvolňování a rozšiřování pánve,
 • zlepšení dýchacího a kardiovaskulárního systému.

Některé cviky nacházejí přirozenou harmonii s energií země a jsou klíčem k přirozenému aktivnímu porodu. Je to i ideální příprava na pohyby a spontánní dýchání, které pak pomáhá při porodních stazích. Cvičení zvyšuje energii rodičky, napomáhá zdravému spánku i správné poloze plodu. Velmi důležité je střídání plavání na prsou i na zádech. Nadnášení vodou přináší příjemný pocit lehkosti, ale zároveň podporuje váhu těla, takže se rodička může pohybovat bez námahy. Voda umožňuje experimentovat s různými polohami, což na suchu není možné. Po celkovém cvičení nesmí chybět relaxace.


Děti

Rozvoj kojeneckého plavání se u nás datuje do druhé poloviny 20. století. Nejprve u dětí v předškolním věku, později díky práci doc. J. Hocha, se přistoupilo k plavání dětí v ranném věku. Masivní charakter kojeneckého plavání se projevuje až po roce 1990 a to díky p. Hochové a Kiedroňové. U plavání malých dětí se postupně, dle věku dítěte, cíleně zaměřuje:

 • na prožitky dětí a rodičů ve vodě a na společenskou stránku v rámci péče o dítě - u velmi malých dětí (asi do konce 2. roku),
 • na plaveckou stránku se snahou o budování plaveckých dovedností, kde dominuje cílevědomost a důslednost ve vedení dítěte hravou formou (děti se učí plaveckým dovednostem jako je splývání, potápění, skákání do vody z různých poloh, kraulové a prsové nohy nebo ruce a následné spojování do plaveckého způsobu u dětí po 3. roku),
 • na zajišťování bezpečnosti dítěte při kontaktu s vodou, na rozvoj základních sebezáchovných reflexů u malých dětí (plavání v oblečení, zachycení o okraj bazénu, stabilizace ve splývavé poloze) - provádíme u dětí které milují vodu a zvládly základní plavecké dovednosti,
 • na všeobecně podněcující vliv vodního prostředí na dítě a na poskytování dalších programů, jako je masáž ve vodě i na suchu, cvičení dětí atd.

Určitě se ptáte proč v tak útlém věku začínat s dětmi plavat? Každé dítě se před narozením vyvíjelo 9 měsíců v plodové vodě a jaké jiné prostředí by mělo být pro dítě více přirozené než je voda? Jedním z důkazů správnosti této teze je i alternativní způsob porodu - porod do vody. Už první fáze porodu, kterou může nastávající maminka trávit v příjemně teplé vodě, může uvolnit a zmírnit porodní bolesti a následný porod novorozence do vody je jen další fází.

Smysl kojeneckého plavání spočívá ve vytváření podmínek k pohybovým projevům kojenců, v podněcování a rozvoji těchto projevů příjemnou pohybovou aktivitou. Při dodržování určitých podmínek je pohybová stimulace u zdravého dítěte něčím, co může být bohatým prožitkem pro dítě i rodiče a co může pomoci dítěti optimálně se celkově rozvíjet. Přiměřená stimulace dítěte podporuje ve vzájemné vazbě jeho plný rozvoj tělesný, pohybový, psychický i sociální. Snahou plavání tedy není vychovat dítě, které předbíhá své vrstevníky ve vývoji nebo touha rodičů mít doma mimořádné dítě. Snahou plavání je usnadnit a nastartovat správný vývoj dítěte.

Děti začínají "plavat" v době, kdy mají zahojený pupíček, to je asi ve 2. měsíci, a to v domácím prostředí. Toto prostředí je v tak útlém věku preferováno z několika důvodů:

 • z hygienického,
 • lepší a rychlejší aklimatizace,
 • předcházíme eventuálnímu nachlazení při cestě domů,
 • usnadnění pro maminku.

Koupeme asi 6 - 10 minut ve vodě o teplotě 36 - 37°C. Po koupání rodiče učíme relaxační masáž.

Od 3. měsíce pak plaveme ve velké rehabilitační vaně, kde je asi 500 litrů vody. Doba plavání je až 15 minut podle chování dítěte a na závěr opět provádíme relaxační masáž. Teplota vody se pohybuje kolem 36°C, ale následně začínáme teplotu snižovat tak, aby dítě které přechází do bazénu, bylo na tuto teplotu připraveno. Postupně dítě otužujeme.

A konečně v 6. měsíci je dítě dostatečně připraveno ke vstupu do bazénu. To neznamená, že děti které neplavaly doma a pak v rehabilitační vaně, nemohou do bazénu. Chci tím říci, že dítě v šesti měsících je dostatečně fyzicky i psychicky připraveno na to, aby mohlo zvládnout lekci v bazénu. Zde lekce trvá 30 minut ve vodě o teplotě do 30°C a ve skupince přibližně stejně starých dětí se stejnými dovednostmi. Druhým důvodem proč začít plavat v bazénu až po 6. měsíci je psychomotorický vývoj. Takto staré dítě by mělo mít zvládnuto druhé vzpřímení (pasení koní na natažených rukou) a z toho plyne, že držení hlavičky je již pevné. A posledním důvodem je důvod hygienický. Děti do 6. měsíců plavou v pitné vodě, kdežto v bazénu je již více chlóru a kvalita vody se nemůže rovnat vodě pitné. Voda v bazénu samozřejmě musí odpovídat přísným kritériím pro plavání malých dětí, proto plaveme dopoledne, kdy je voda důkladně vyčištěna po noční cirkulaci.

Proč vůbec s dětmi plavat? Nejprve bych měla říci, že slovo plavání není to správné slovo. Plavání je velmi složitý úkon a zvládnout plavecký styl je poměrně obtížná záležitost i pro dospělého, natož pro dítě. Měli bychom spíše používat název hra dítěte s rodičem ve vodním prostředí, kde se učí plaveckým dovednostem.

Co plavání přináší velmi malým dětem?

 • otužování,
 • posílení svalové soustavy,
 • zvládnutí změny polohy,
 • zvládnutí orientace ve vodě,
 • bližší kontakt s rodičem.

A co větším dětem?

 • dřívější zvládnutí koordinace pohybů,
 • posílení svalové soustavy,
 • otužování celého organismu,
 • kontakt s ostatními dětmi,
 • u hyperaktivních dětí využití přebytečné energie,
 • naučí se spoustu her, říkadel a básniček,
 • zvládnutí plaveckých stylů.


Vodní aerobik

Je určen všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví nebo zdravotního stavu. Cvičení využívá vlastností vody jako je nadlehčování, odporu vody, udržování rovnováhy, setrvačnosti pohybů atd. Obecně se dá říci, že pokud je vodní cvičení provozováno se stejnou intenzitou jako na suchu, jsou jeho výsledky nesrovnatelně lepší. Cvičenec může od cvičení očekávat zlepšení svalové síly a výkonnosti, zformování postavy, nahrazení tukové tkáně svalovou, zvýšení ohebnosti a zvětšení rozsahu pohybu. U běžné populace toto znamená udržení kondice a aktivního životního stylu bez ohledu na věk.