O plavání

Rozvoj kojeneckého plavání se u nás datuje do druhé poloviny 20. století. Nejprve u dětí v předškolním věku, později díky práci doc. J. Hocha, se přistoupilo k plavání dětí v ranném věku. Masivní charakter kojeneckého plavání se projevuje až po roce 1990 a to díky p. Hochové a Kiedroňové. U plavání malých dětí se postupně, dle věku dítěte, cíleně zaměřuje:

 • na prožitky dětí a rodičů ve vodě a na společenskou stránku v rámci péče o dítě - u velmi malých dětí (asi do konce 2. roku),
 • na plaveckou stránku se snahou o budování plaveckých dovedností, kde dominuje cílevědomost a důslednost ve vedení dítěte hravou formou (děti se učí plaveckým dovednostem jako je splývání, potápění, skákání do vody z různých poloh, kraulové a prsové nohy nebo ruce a následné spojování do plaveckého způsobu u dětí po 3. roku),
 • na zajišťování bezpečnosti dítěte při kontaktu s vodou, na rozvoj základních sebezáchovných reflexů u malých dětí (plavání v oblečení, zachycení o okraj bazénu, stabilizace ve splývavé poloze) - provádíme u dětí které milují vodu a zvládly základní plavecké dovednosti,
 • na všeobecně podněcující vliv vodního prostředí na dítě a na poskytování dalších programů, jako je masáž ve vodě i na suchu, cvičení dětí atd.

Určitě se ptáte proč v tak útlém věku začínat s dětmi plavat? Každé dítě se před narozením vyvíjelo 9 měsíců v plodové vodě a jaké jiné prostředí by mělo být pro dítě více přirozené než je voda? Jedním z důkazů správnosti této teze je i alternativní způsob porodu - porod do vody. Už první fáze porodu, kterou může nastávající maminka trávit v příjemně teplé vodě, může uvolnit a zmírnit porodní bolesti a následný porod novorozence do vody je jen další fází.

Smysl kojeneckého plavání spočívá ve vytváření podmínek k pohybovým projevům kojenců, v podněcování a rozvoji těchto projevů příjemnou pohybovou aktivitou. Při dodržování určitých podmínek je pohybová stimulace u zdravého dítěte něčím, co může být bohatým prožitkem pro dítě i rodiče a co může pomoci dítěti optimálně se celkově rozvíjet. Přiměřená stimulace dítěte podporuje ve vzájemné vazbě jeho plný rozvoj tělesný, pohybový, psychický i sociální. Snahou plavání tedy není vychovat dítě, které předbíhá své vrstevníky ve vývoji nebo touha rodičů mít doma mimořádné dítě. Snahou plavání je usnadnit a nastartovat správný vývoj dítěte.

Děti začínají "plavat" v době, kdy mají zahojený pupíček, to je asi ve 2. měsíci, a to v domácím prostředí. Toto prostředí je v tak útlém věku preferováno z několika důvodů:

 • z hygienického,
 • lepší a rychlejší aklimatizace,
 • předcházíme eventuálnímu nachlazení při cestě domů,
 • usnadnění pro maminku.

Koupeme asi 6 - 10 minut ve vodě o teplotě 36 - 37°C. Po koupání rodiče učíme relaxační masáž.

Od 3. měsíce pak plaveme ve velké rehabilitační vaně, kde je asi 500 litrů vody. Doba plavání je až 15 minut podle chování dítěte a na závěr opět provádíme relaxační masáž. Teplota vody se pohybuje kolem 36°C, ale následně začínáme teplotu snižovat tak, aby dítě které přechází do bazénu, bylo na tuto teplotu připraveno. Postupně dítě otužujeme.

A konečně v 6. měsíci je dítě dostatečně připraveno ke vstupu do bazénu. To neznamená, že děti které neplavaly doma a pak v rehabilitační vaně, nemohou do bazénu. Chci tím říci, že dítě v šesti měsících je dostatečně fyzicky i psychicky připraveno na to, aby mohlo zvládnout lekci v bazénu. Zde lekce trvá 30 minut ve vodě o teplotě do 30°C a ve skupince přibližně stejně starých dětí se stejnými dovednostmi. Druhým důvodem proč začít plavat v bazénu až po 6. měsíci je psychomotorický vývoj. Takto staré dítě by mělo mít zvládnuto druhé vzpřímení (pasení koní na natažených rukou) a z toho plyne, že držení hlavičky je již pevné. A posledním důvodem je důvod hygienický. Děti do 6. měsíců plavou v pitné vodě, kdežto v bazénu je již více chlóru a kvalita vody se nemůže rovnat vodě pitné. Voda v bazénu samozřejmě musí odpovídat přísným kritériím pro plavání malých dětí, proto plaveme dopoledne, kdy je voda důkladně vyčištěna po noční cirkulaci.

Proč vůbec s dětmi plavat? Nejprve bych měla říci, že slovo plavání není to správné slovo. Plavání je velmi složitý úkon a zvládnout plavecký styl je poměrně obtížná záležitost i pro dospělého, natož pro dítě. Měli bychom spíše používat název hra dítěte s rodičem ve vodním prostředí, kde se učí plaveckým dovednostem.

Co plavání přináší velmi malým dětem?

 • otužování,
 • posílení svalové soustavy,
 • zvládnutí změny polohy,
 • zvládnutí orientace ve vodě,
 • bližší kontakt s rodičem.

A co větším dětem?

 • dřívější zvládnutí koordinace pohybů,
 • posílení svalové soustavy,
 • otužování celého organismu,
 • kontakt s ostatními dětmi,
 • u hyperaktivních dětí využití přebytečné energie,
 • naučí se spoustu her, říkadel a básniček,
 • zvládnutí plaveckých stylů.